Kylätalo Veikkolan varausehdot

Jukojärven Veikot ry (jatkossa Veikot) noudattaa Kylätalo Veikkolan (jatkossa Veikkola) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun varaus on tehty.

Veikkolan tilat (ml. astiat) on tarkoitettu n. 150 hengelle.

Varaus- ja maksuehdot

 1. Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).
 2. Varauksen voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaalle sähköpostilla tai tekstiviestillä.
 3. Varauksesta voidaan periä ennakkomaksuna 20% vuokrahinnasta.
 4. Mikäli varaaja ei hoida maksua sopimuksen mukaisesti, Veikot voivat peruuttaa varauksen.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

 1. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä varauksen yhteydessä annettuun yhteystietoon.
 2. Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 2 viikkoa (14 vuorokautta) ennen varauksen alkua, varaajan suorittamia maksuja ei palauteta lainkaan.
 3. Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, on Veikoilla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua.

Veikkojen oikeus peruuttaa varaus

 1. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Veikot voi peruuttaa varauksen. Varaajalla on tällöin oikeus saada Veikoille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään varaajasta johtuvasta syystä (esim. häiriökäyttäytyminen), maksuja ei palauteta.

Oleskelu Veikkolassa

 1. Kylätalo Veikkola ja grillikatos ovat varaajan käytettävissä Veikkojen kanssa sovittuna ajanjaksona. Tulopäivämäärä ja tulokellonaika sekä lähtöaika sovitaan varauksen teon yhteydessä.
 2. Veikoilla on oikeus periä varaajalta Veikkolan avaimen luovuttamisen 150 euron suuruinen vakuusmaksu varaajan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Veikot palauttavat vakuusmaksun asiakkaalle avaimen palauttamisen yhteydessä. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.
 3. Veikkolan avaimet luovutetaan varaajalle varauksen yhteydessä sovittuna ajankohtana. Jos varaaja ei pääse tulemaan sovittuna ajankohtana, Veikot ei voi taata avainten luovutusta.
 4. Vuokraan sisältyy Veikkolan käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat sekä ruokailuvälineet sisältyvät hintaan.
 5. Polttopuut ja kaasupullo sisältyvät vuokraan. Polttopuiden määrää voidaan rajoittaa. Astianpesuaineet, wc- ja talouspaperit sisältyvät vuokrahintaan.
 6. Pöytäliinat sisältyvät vuokraan, varaaja pesettää likaantuneet liinat omalla kustannuksellaan ja palauttaa ne Veikkolaan varauksen yhteydessä sovitulla tavalla.
 7. Veikkolan ja grillikatoksen siivouksesta huolehtii varaaja itse. Siivouksen voi tilata Veikoilta varauksen yhteydessä.
 8. Telttakatoksen tai muiden vuokrattavien välineiden (esim. palju) käyttö Veikkolan pihassa ilman Veikkojen lupaa on kielletty. Veikoilla on oikeus periä erillinen korvaus em. välineiden sallimisesta Veikkolan pihassa.
 9. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda Veikkolan sisätiloihin.
 10. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.
 11. Kovaääninen musiikki tms. on loputtava ulkotiloissa klo 24.00. Mikäli musiikkia aiotaan soittaa, varaaja on velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen Veikkolan naapurustolle ja tarvittaessa huolehtimaan asianmukaisten viranomaisilmoitusten tekemisestä.

Varaajan velvollisuudet ja Veikkolan luovutus varauksen päätyttyä

 1. Varaaja luovuttaa Veikkolan avaimet Veikoille avainten luovutuksen yhteydessä sovittuna ajankohtana.
 2. Veikot tarkistaa Veikkolan kunnon mahdollisten vahinkojen tai siivouksen laiminlyönnin varalta ennen mahdollisesti perityn vakuusmaksun palautusta varaajalle.
 3. Varaaja on vastuussa Veikkolalle aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Veikoille. Varaaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
 4. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Veikkola on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Varaaja on velvollinen maksamaan siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Veikot joutuu huolehtimaan siivouksesta.

Ylivoimainen este

 1. Veikot ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten myrskyt tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Veikoista ja jonka seurauksia Veikot ei kohtuudella ole voinut estää.
 2. Veikot ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

 1. Kaikki Veikkolaan liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Veikoille.
 2. Jos varaaja ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti varausaikana Veikoille, katsotaan Veikkolan olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta varausajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Veikot ole niistä korvausvelvollinen.
 3. Jos varaaja keskeyttää varauksensa ja poistuu Veikkolasta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä varaaja ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Veikkojen oikeus hintojen muutoksiin

 1. Sopimuksen syntymisen jälkeen Veikoilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

 

Nämä vuokrausehdot ovat voimassa 1.6.2017 alkaen.


 Jukojärven Veikot Ry

Seuraintalo Veikkola
Veikkolantie 20, 42700 Keuruu, Jukojärvi
puh. 040 7530 783
paivi.tuomaala (a) hotmail.com